En jij? Wat deed jij op 10 oktober 2021? #BackToThe Climate #tiktak

 


Tik. Tak. De klok tikt. De opwarming van de aarde is niet langer een ver van ons bed show. Het raakt ons nu allemaal. Hier in België, waar extreme weersomstandigheden toenemen. En dat geldt nog meer voor de landen in het Zuiden, die te kampen hebben met dramatische droogteperioden of verwoestende branden. Tik. Tak. Er is geen tijd meer voor uitstel. Laten we op 10 oktober in actie komen voor de klimaatcrisis. Er is nog tijd om de loop van de geschiedenis te veranderen.

Wat deed jij op zondag 10 oktober 2021? Later zullen we aan de volgende generaties zeggen dat we op de afspraak van de geschiedenis waren. Dat we met tienduizenden op straat kwamen om krachtige acties van onze politici te eisen.

De voorbije maanden deed de coronacrisis ons beseffen dat een diepgaande transformatie mogelijk is. Deze verandering is nodig. Nu al zijn er miljoenen mensen die de zware gevolgen van de opwarming van de aarde voelen: droogte, overstromingen, extreem weer, weinig voedsel… Natuurlijke evenwichten worden verstoord en het welzijn van de mens wordt beïnvloed door de extreme gebeurtenissen. De grootste groep slachtoffers komt uit kwetsbare landen die niet verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van CO₂.

Klimaatwetenschappers hebben een duidelijke boodschap: het is nog mogelijk om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C maar dan moeten we nu handelen. Daarom schieten we in actie en laten we van ons horen. De straffe klimaatacties van de voorbije jaren plaatsten de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda. Nu breekt de tijd aan voor politici om hun beloftes om te zetten in ambitieuze daden.
Aan de vooravond van een belangrijke Europese top en de grote klimaattop in Glasgow willen wij een krachtig signaal geven. Dit is het kantelpunt: laten we alles bij het oude of kiezen we voor een wereld die solidair, duurzaam en eerlijk is?

Kruis daarom zondag 10 oktober, om 13u aan Brussel Noord, aan in je agenda. Wij gaan #BackToTheClimate met een grote klimaatmars in Brussel. Na anderhalf jaar in ons kot schieten wij weer in actie. Dit is het moment!

Vergeet niet dat de gezondheidssituatie moeilijk blijft. Denk eraan de gezondheidsmaatregelen te respecteren als je naar de mars gaat.

Meer info op www.backtotheclimate.be